06-83773417 info@boksclub-abcc.nl

 Contributie

Tot 16 jaar: € 20,00 per maand 
16 tot 19 jaar: € 25,00 per maand 
19 jaar en ouder: € 29,50 per maand

Losse trainingen: € 4,50 per keer (Voor beperkte duur mogelijk).

Bij de prijzen zijn niet automatisch kosten voor materiaalgebruik berekend.

Het rekeningnummer van ABCC Apeldoorn is NL65 RABO 030 331 9534

De contributie bij de ABCC is een vastgesteld bedrag. Hierin zit ook de lidmaatschap van de Nederlandse Boksbond en de registratie als recreatieve bokser.
Wanneer je wedstrijdbokser wordt of bent komt er een eenmalig te betalen bedrag bij. Deze kosten bedragen € 40,-.
We maken gebruik van automatische incasso. Het betalen per losse les is slechts tijdelijk mogelijk. Het inschrijfgeld is €17,50 inclusief een ABCC- sportshirt.

Mensen die gebruik willen maken van onze regeling met Stichting Leergeld (tot 120% bijstandsniveau) kunnen dit in vertrouwen aangeven bij een van de bestuursleden of bij de trainers van ABCC APELDOORN.