06-57268207 info@boksclub-abcc.nl

Aannamebeleid vrijwilligers ABCC Apeldoorn

1. Er wordt per functie een functieprofiel opgemaakt waarin de vaardigheden worden vermeld. Het profiel beschrijft de kaders en de rol van de functie.

2. Voor de aanstelling volgt een intakegesprek waarin op een informele wijze met twee zittende functionarissen uitgebreid kennis wordt gemaakt met de kandidaat. Er kan een referentie van een vorige vrijwilligersorganisatie waar hij/zij actief is geweest worden opgevraagd. Er wordt duidelijk en in klare taal besproken wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

3. De vrijwilliger wordt gewezen op de omgangsregels van de vereniging en de gedragscode. De omgangsregels en gedragscode worden door de vrijwillger ondertekend en ter bewaring aan de Vertrouwenspersoon overhandigd.

4. Er wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd voor de potentiële vrijwilliger. Na het overhandigen van de verkregen VOG wordt deze gecontroleerd en bij welbevinden wordt de vrijwilliger aangesteld. De VOG wordt in bewaring gegeven bij de Vertrouwenspersoon.

Cem Dünar

Cem Dünar

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon